Advocaten

Ik heb in deze serie heb ik vijf advocaten geportretteerd, omdat ik het uitdagend vond om van hetzelfde beroep met karakteristieke beroepskleding een interessante serie neer te zetten. Het seriematige element in de foto’s zijn, naast dezelfde kleding en identieke belichting, de boeken op de achtergrond. Hoewel dikke wetboeken steeds meer worden verdrongen door tablets, blijft het karakteristiek voor deze beroepsgroep.

Om de serie afwisselend en interessant te maken, heb ik de geportretteerden gevraagd een bepaalde emotie (trots, gespannen, geërgerd, arrogant en met zelfvertrouwen) in de foto tot uitdrukking te laten komen. Ik maak mijn portretten altijd op de locatie van de geportretteerden.