Haparandaweg

In deze sociale reportage breng ik de verandering van de Haparandaweg in Amsterdam in beeld. Ik benadruk de ruwheid en nostalgie van het havengebied in de beelden en gebruik een 6×7 crop om dit gevoel te versterken. De foto’s zijn niet geregisseerd en zijn op spontane wijze ontstaan.

Ik heb gekozen voor deze locatie omdat ik benieuwd ben in hoeverre het authentieke karakter van het gebied behouden kan blijven in deze nieuwe woon- en werkomgeving.